RESPEKT DANMARK

Grundstenen till Respekt Danmark lades redan 1964 av tillverkaren Vagn Paaskesen. Det är den klassiska framgångshistorien. En enda person som drivs av engagemang och entreprenörsanda startar ett eget företag. I en hyrd lokal på Rømersgade vid det gamla Grønttorv i Köpenhamn håller Vagn Paaskesen själv i både tillverkning och försäljning, med hjälp av familjen. Långsamt växer både kundkrets och antalet anställda. Familjen hade fortfarande en stor roll i företaget fram till 2017. Som ett led i ett generationsskifte valde man att sälja tillgångarna till Michael Høyer och Rikke Birch. Båda har många års erfarenhet från branschen.

Idag är Respekt Danmark ett toppmodernt företag som drivs av en innovativ filosofi. Vi vet att verkligheten innebär ständigt större krav på produktutveckling, produktionsanläggningar och förmågan att se våra kunders möjligheter på en ständigt ökande konkurrensutsatt marknad. Vår moderna maskinpark är helt klart vår styrka. Kombinerat med en konstruktiv dialog kring affärsutveckling på produktsidan, skapar vi helt nya möjligheter för optimering av våra kunders ekonomiska resultat.

Utan tvivel har nyckeln till framgång varit vår förmåga att bibehålla det lilla företagets flexibilitet och service, kombinerat med vår innovativa filosofi. Vi är mycket väl medvetna om att den ömsesidiga tilliten som kännetecknar våra kundrelationer, ska utgå från vår förmåga att hjälpa med affärsutveckling där fokus ligger på våra kunders ekonomiska resultat. Hos Respekt Danmark känner vi väl till värdet av ett nära samarbete med kunden. Vårt bidrag blir mer kvalificerat ju tätare relation vi har med en kund, och kraven på oss blir mer exakta och adekvata.