Vi tar hänsyn

På Respekt Danmark älskar vi utmaningar. Med vår CSR-strategi är vi redo att erkänna vårt ansvar som företag i en värld där miljöhänsyn och krav blir viktigare och högre dag för dag. Vi är mycket medvetna om att öppenhet är avgörande. Därför kommer vi stolt att visa upp våra produktionsanläggningar, presentera kunder för vårt dagliga liv och för ett företag som vet vad det står för.

Vi var först på marknaden med kombinerad astmaallergi och Svanenmärkta rengöringsprodukter och detta är ett bevis på att vi arbetar positivt med vårt sociala ansvar. När du köper Svanen får du produkter som är bäst miljövänliga. Gör val med god kemi – vardagen är full av små val som tillsammans handlar om något stort. Vår Svanenmärkta serie Respect gör det enkelt för dig att ta hand om dig själv och dina nära och kära.

Vi tar hänsyn

På Respekt Danmark älskar vi utmaningar. Med vår CSR-strategi är vi redo att erkänna vårt ansvar som företag i en värld där miljöhänsyn och krav blir viktigare och högre dag för dag. Vi är mycket medvetna om att öppenhet är avgörande. Därför kommer vi stolt att visa upp våra produktionsanläggningar, presentera kunder för vårt dagliga liv och för ett företag som vet vad det står för.

Vi var först på marknaden med kombinerad astmaallergi och Svanenmärkta rengöringsprodukter och detta är ett bevis på att vi arbetar positivt med vårt sociala ansvar. När du köper Svanen får du produkter som är bäst miljövänliga. Gör val med god kemi – vardagen är full av små val som tillsammans handlar om något stort. Vår Svanenmärkta serie Respect gör det enkelt för dig att ta hand om dig själv och dina nära och kära.

Vi tar hänsyn

På Respekt Danmark älskar vi utmaningar. Med vår CSR-strategi är vi redo att erkänna vårt ansvar som företag i en värld där miljöhänsyn och krav blir viktigare och högre dag för dag. Vi är mycket medvetna om att öppenhet är avgörande. Därför kommer vi stolt att visa upp våra produktionsanläggningar, presentera kunder för vårt dagliga liv och för ett företag som vet vad det står för.

Vi var först på marknaden med kombinerad astmaallergi och Svanenmärkta rengöringsprodukter och detta är ett bevis på att vi arbetar positivt med vårt sociala ansvar. När du köper Svanen får du produkter som är bäst miljövänliga. Gör val med god kemi – vardagen är full av små val som tillsammans handlar om något stort. Vår Svanenmärkta serie Respect gör det enkelt för dig att ta hand om dig själv och dina nära och kära.

Enhetlig kvalitet som hörnsten

Våra produkter används av ett stort antal personer med mycket olika uppgifter och förutsättningar – och mycket olika sätt att lagra och hantera dem. Detta kräver att både produktionsmetoder och de enskilda råvarorna som ingår testas noggrant och dokumenteras innan de skickas till marknaden.

För att säkerställa en jämn kvalitet är vår produktion ISO 14001 og 9001 certificerad. Vi har valt att arbeta med den utökade miljöcertifieringen och hela produktionsprocessen är organiserad utifrån detta mål.

Enhetlig kvalitet som hörnsten

Våra produkter används av ett stort antal personer med mycket olika uppgifter och förutsättningar – och mycket olika sätt att lagra och hantera dem. Detta kräver att både produktionsmetoder och de enskilda råvarorna som ingår testas noggrant och dokumenteras innan de skickas till marknaden.

För att säkerställa en jämn kvalitet är vår produktion ISO 14001 og 9001 certificerad. Vi har valt att arbeta med den utökade miljöcertifieringen och hela produktionsprocessen är organiserad utifrån detta mål.

Enhetlig kvalitet som hörnsten

Våra produkter används av ett stort antal personer med mycket olika uppgifter och förutsättningar – och mycket olika sätt att lagra och hantera dem. Detta kräver att både produktionsmetoder och de enskilda råvarorna som ingår testas noggrant och dokumenteras innan de skickas till marknaden.

För att säkerställa en jämn kvalitet är vår produktion ISO 14001 og 9001 certificerad. Vi har valt att arbeta med den utökade miljöcertifieringen och hela produktionsprocessen är organiserad utifrån detta mål.