RESPEKT FÖR MILJÖEN OCH FÖR DIG

Hos Respekt Danmark gillar vi utmaningar. Med vår CSR-strategi är vi redo att ta vårt ansvar som företag i en värld där miljöhänsyn och krav blir allt viktigare och högre för varje dag. Vi är mycket medvetna om att transparens är avgörande. Därför visar vi stolt upp våra produktionsanläggningar och vår vardag med glada människor som vet vad företaget står för och i vilken riktning vi styr. Vår miljökodex har visat sig vara en betydande konkurrensfördel för våra kunder. Marknaden ställer lyckligtvis ständigt högre krav på att produkternas och produktionsmetodernas miljöpåverkan är så minimal som möjligt.

Idag är Svanenmärkta produkter inte en ovanlig syn. Vi var först på marknaden med Svanenmärkta rengöringsmedel, vilket är bevis för att vi arbetar på ett positivt sätt med vårt samhällsansvar.

Svanenmärkta produkter

ENHETLIG KVALITET ÄR EN HÖRNSTEN

Våra produkter används av en mängd människor med mycket olika arbetsuppgifter och förutsättningar, och som har mycket olika sätt att förvara och hantera dem. Det kräver att både produktionsmetoder och de olika råvarorna som ingår, är genomtestade och dokumenterade innan de skickas ut på marknaden. Enhetlig kvalitet är en hörnsten.

För att säkra denna enhetliga kvalitet är vår produktion ISO 14001-certifierad. Vi har valt att arbeta med den utökade miljöcertifieringen. Inte bara våra val av produktingredienser, utan hela produktionsprocessen är organiserad enligt denna målsättning.

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015