Globala mål

På Respekt Danmark tar vi vårt företagaransvar i en värld där hållbarhet och transparens är viktiga förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. I vår hållbarhetsredovisning har vi därför valt att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nedan kan du läsa mer om vilka åtgärder vi har vidtagit för att följa de globala målen 3, 8 och 12 för hållbar utveckling.

Globala mål

På Respekt Danmark tar vi vårt företagaransvar i en värld där hållbarhet och transparens är viktiga förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. I vår hållbarhetsredovisning har vi därför valt att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nedan kan du läsa mer om vilka åtgärder vi har vidtagit för att följa de globala målen 3, 8 och 12 för hållbar utveckling.

Globala mål

På Respekt Danmark tar vi vårt företagaransvar i en värld där hållbarhet och transparens är viktiga förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. I vår hållbarhetsredovisning har vi därför valt att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nedan kan du läsa mer om vilka åtgärder vi har vidtagit för att följa de globala målen 3, 8 och 12 för hållbar utveckling.

Vi efterlever de följande tre globala målen för hållbar utveckling:

Globalt mål nr. 3

Våra produkter används av många människor i olika syften och under olika förutsättningar – och de förvaras och hanteras också på många olika sätt. Detta innebär att både tillverkningsmetoderna och de enskilda beståndsdelarna måste testas och dokumenteras noga innan produkterna släpps ut på marknaden. På så sätt kan vi värna om våra anställdas, våra kunders och konsumenternas hälsa. Därutöver levererar vi Svanenmärkta rengöringsprodukter som även har Astma-Allergi Danmark-märkningen.

Globalt mål nr. 8

På vår arbetsplats fokuserar vi på fysisk, psykisk och social hälsa och säkerhet. Både på vår fabrik i Danmark och i vårt samarbete med branschen stöder vi den goda arbetsplatsen, där medarbetarnas kompetenser erkänns och utvecklas. Vårt konstanta arbete för positiv utveckling och kvalitet i kombination med vår innovativa och miljövänliga inriktning gör vårt fokus på ISO 14001- och 9001-certifieringarna till en självklarhet. Vi har valt att arbeta med den utökade miljöcertifieringen, och alla våra tillverkningsprocesser bygger på denna.

Globalt mål nr. 12

Respekt Danmark var först på marknaden med att leverera tvål och professionella rengöringsprodukter i flaskor och dunkar tillverkade i PCR-material (Post Consumer Recycled). PCR-materialet består av minst 95 % återvunnen plast. Förutom den uppenbara fördelen med att eliminera en del av den plast som världen redan strävar efter att bli av med, förbrukar bearbetningen och produktionen av PCR-materialet mindre energi och användning av fossila bränslen än motsvarande mängd nyproducerad plast. Detta innebär minskade utsläpp och färre avfallsprodukter, vilket resulterar i resursbesparingar.