EGET VARUMÄRKE

NORDIC BASIC

NORDIC BASIC

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

Med Private Label Nordic utgår vi från dina önskemål och idéer. I ett nära samarbete med dig går vi från idé till färdig produkt. Vi har egna laboratorier och ett mycket tätt samarbete med specialister från hela EU. Just synergin mellan vår egen branscherfarenhet och forskningskompetensen är avgörande när vi löser produktutvecklingsuppgifter för våra samarbetspartner.