Astma-Allergi og Svanemærket går nu hånd i hånd hos Respekt Danmark!

Svanemærket og Astma-Allergi venligt!

Respekt Danmark er en moderne, innovativ og bæredygtig virksomhed, der ønsker at være i front , når det angår miljø, genanvendelse, ressourcebevidsthed og cirkulær økonomi. Det målrettede arbejde med disse områder har gjort, at Respekt Danmark i dag er den første og eneste virksomhed i Danmark, der laver astma og allergi venlige rengøringsprodukter til den professionelle branche.

Vi påtager os opgaven og arbejder passioneret på at udvise ansvarlighed og transparens, med stor respekt for nogle af de mål, der beskrevet i “Verdens Vigtigste Plan” – de 17 verdensmål. Nye generationer kommer til og alting er i spil, når det gælder ansvarlighed. Forbrugerens og virksomhedernes indkøbsvaner kræver grøn omstilling og lige her finder du Respekt Danmark.

Det er derfor vigtigt og med stolthed, vi kan præsentere nyheden om vores Svanemærkede rengøringsprodukter i kombination med Astma-Allergi Danmark. At begge mærkninger optræder samlet er nyt og vi laver det i en bred serie både til consumer markedet og den professionelle branche.

Respekt Danmark er i absolut øjenhøjde med vores kunder og deres behov. Her handler det i højeste grad om at være på forkant med, at kunne tilbyde de rigtige løsninger i genbrugsplast, hvor efterspørgslen i stigende grad handler om en permanent løsning.

Genanvendelse af plast er bæredygtighed!

Vi anvender plastmateriale der er PCR mærket, hvilket betyder 95% genbrugsplast. PCR plast er husstandssorteret plast – altså det plastik som forbrugeren smider ud – der nedbrydes og gendannes til ny plast. Udover den indlysende fordel ved at eliminere noget af den plast, som kloden i forvejen kæmper for at komme af med, kræver forarbejdningen og produktionen mindre energi og brug af fossile brændstoffer end tilsvarende “jomfru”-plast.

Brug af PCR plast skaber helt åbenlyst mindre forurening, færre affaldsprodukter og dermed færre spildte ressourcer. Respekt Danmark tilbyder ikke alene diverse PCR løsninger både i plastflasker og dunke men også i form af PET-flasker, triggere m.m. Respekt Danmark står gerne til rådighed med markedsføring af de rigtige budskaber, for de kunder der ønsker at opnå bedre salgsresultater, når man vælger et bæredygtigt mindset.